Album Hòa Tấu Phật Giáo

Hoa Vô Vi - Kiên Tử Như, Tô Văn Việt

Lượt nghe: 7,624
Số bài hát: 16
Ngày upload: 13/07/2014 1:03 PM
Thể loại: Nhạc Phật Việt Nam, Nhạc Thiền, Hòa Tấu Phật Giáo
Yêu Thích

Buddhist Mantra Collection 2: For Longevity - Nhạc Thiền Cực Hay

Lượt nghe: 16,002
Số bài hát: 6
Ngày upload: 30/06/2013 5:50 AM
Thể loại: Nhạc Phật Việt Nam, Nhạc Thiền, Hòa Tấu Phật Giáo
Yêu Thích

Mantra Of Joy - Hsu Ching-yuen

Lượt nghe: 5,496
Số bài hát: 7
Ngày upload: 30/06/2013 5:10 AM
Thể loại: Nhạc Phật Việt Nam, Nhạc Thiền, Hòa Tấu Phật Giáo
Yêu Thích

Mantra Of Wisdom - Beijing Sanskrit Juvenile Chorus

Lượt nghe: 3,899
Số bài hát: 4
Ngày upload: 30/06/2013 5:02 AM
Thể loại: Nhạc Phật Việt Nam, Nhạc Thiền, Hòa Tấu Phật Giáo
Yêu Thích

Ten Short Mantras Vol.4 - Huang Hui Yin

Lượt nghe: 1,806
Số bài hát: 3
Ngày upload: 29/06/2013 5:56 AM
Thể loại: Nhạc Phật Việt Nam, Nhạc Thiền, Hòa Tấu Phật Giáo
Yêu Thích

Ten Short Mantras Vol.1 (Thần chú) - Huang Hui Yin

Lượt nghe: 2,392
Số bài hát: 2
Ngày upload: 29/06/2013 5:32 AM
Thể loại: Nhạc Phật Việt Nam, Nhạc Thiền, Hòa Tấu Phật Giáo
Yêu Thích

The Chant Of Metta (nhạc thiền xả stress phiền nảo) - Imee Ooi

Lượt nghe: 5,589
Số bài hát: 2
Ngày upload: 28/06/2013 7:25 AM
Thể loại: Nhạc Phật Việt Nam, Nhạc Thiền, Hòa Tấu Phật Giáo
Yêu Thích

Medicine Buddha Dharani - Nhạc Thiền Phật Giáo Cực Hay

Lượt nghe: 3,891
Số bài hát: 3
Ngày upload: 28/06/2013 7:13 AM
Thể loại: Nhạc Phật Việt Nam, Nhạc Thiền, Hòa Tấu Phật Giáo
Yêu Thích

Hoa Sen Trắng (Nhạc Hòa Tấu Phật Giáo) - Uy Thi Ca, Giác An, Minh Trí

Lượt nghe: 10,781
Số bài hát: 16
Ngày upload: 15/11/2012 10:38 PM
Thể loại: Nhạc Phật Việt Nam, Nhạc Thiền, Hòa Tấu Phật Giáo
Yêu Thích

14 Ca Khúc Hòa Tấu Phật Giáo Của Uy Thi Ca - Uy Thi Ca, Giác An, Nam Hưng

Lượt nghe: 6,470
Số bài hát: 14
Ngày upload: 15/11/2012 9:56 PM
Thể loại: Nhạc Phật Việt Nam, Nhạc Thiền, Hòa Tấu Phật Giáo
Yêu Thích

11 Ca Khúc Phật Giáo Của Đặng Công Ninh - Đặng Công Ninh

Lượt nghe: 6,600
Số bài hát: 14
Ngày upload: 04/10/2012 8:11 PM
Thể loại: Nhạc Phật Việt Nam, Nhạc Thiền, Hòa Tấu Phật Giáo
Yêu Thích

Buổi Hòa Nhạc Tịnh Tâm - CD 2 - Phật Ca

Lượt nghe: 5,331
Số bài hát: 15
Ngày upload: 23/09/2012 9:21 AM
Thể loại: Nhạc Phật Việt Nam, Nhạc Thiền, Hòa Tấu Phật Giáo
Yêu Thích

Buổi Hòa Nhạc Tịnh Tâm - CD 1 - Phật Ca

Lượt nghe: 3,640
Số bài hát: 4
Ngày upload: 23/09/2012 9:13 AM
Thể loại: Nhạc Phật Việt Nam, Nhạc Thiền, Hòa Tấu Phật Giáo
Yêu Thích

Buddha Mind (Chinese Buddhist) - V.A

Lượt nghe: 4,051
Số bài hát: 12
Ngày upload: 23/09/2012 8:06 AM
Thể loại: Nhạc Phật Việt Nam, Nhạc Thiền, Hòa Tấu Phật Giáo
Yêu Thích

Cổ Tranh Phật Khúc Tinh Tuyển Tập (Vol.2) - V.A

Lượt nghe: 5,187
Số bài hát: 7
Ngày upload: 22/09/2012 8:32 PM
Thể loại: Nhạc Phật Việt Nam, Nhạc Thiền, Hòa Tấu Phật Giáo
Yêu Thích

Cổ Tranh Phật Khúc Tinh Tuyển Tập (Vol.1) - V.A

Lượt nghe: 4,001
Số bài hát: 7
Ngày upload: 22/09/2012 8:31 PM
Thể loại: Nhạc Phật Việt Nam, Nhạc Thiền, Hòa Tấu Phật Giáo
Yêu Thích

Bồ Đề Cổ Tranh (Đàn Tranh) - V.A

Lượt nghe: 5,328
Số bài hát: 2
Ngày upload: 22/09/2012 8:23 PM
Thể loại: Nhạc Phật Việt Nam, Nhạc Thiền, Hòa Tấu Phật Giáo
Yêu Thích

Guzheng Fu Zan (Cổ Tranh Phật Tán) - Hong Yi Da Shi Pian

Lượt nghe: 4,543
Số bài hát: 11
Ngày upload: 22/09/2012 8:21 PM
Thể loại: Nhạc Phật Việt Nam, Nhạc Thiền, Hòa Tấu Phật Giáo
Yêu Thích

Tibetan Incantations (2006) - V.A

Lượt nghe: 1,954
Số bài hát: 3
Ngày upload: 20/09/2012 2:16 PM
Thể loại: Nhạc Phật Việt Nam, Nhạc Thiền, Hòa Tấu Phật Giáo
Yêu Thích

website Đồng tâm NIỆM PHẬT